YUMI KORI ART WORKS

CONTACT

Tokyo Studio

1-27-3-701 Kichijoji-honcho, Musashino, Tokyo 180-0004 JAPAN
Tel. +81-422-20-5071 Fax. +81-422-20-5072
yumi@studio-myu.com

OSaka Studio

5-7-11-404 Toyosaki, Kitaku, Osaka 531-0072 JAPAN
Tel & Fax +81-6-6131-6768


New York Studio

498 Henry Street #1, Brooklyn, NY 11231 USA